Binnentuin UMCG

In de binnentuin van het Universitair medisch centrum te Groningen heeft men het voornemens om deze dicht te maken. Om dit mogelijk te maken moest om te beginnen de damwand die aan 3 zijden aanwezig was over de 4de zijde aangebracht worden. Dit bleek echter met een damwand, vanwege de zeer beperkte toegang, niet mogelijk. Derhalve is in samen werking met GrondGrip en de hoofdconstructeur een Berlinerwand bedacht bestaande uit buispalen met een “lip”. Daartussen zijn door de aannemer schotten geplaatst. De berlinerwand is middels schroefinjectie ankers naar achteren toe, onder het bestaande gebouw, verankerd. De ankers zijn op de kop van de palen verbonden middels een dubbel UNP profiel.

Hierbij is een groot deel van de Engineering en de volledige uitvoering door ons uitgevoerd.

Na het aanbrengen van de wand en het ontgraven zijn er nog ca. 200 grout injectiepalen aangebracht.