Eigenschappen

Casing Draaipaal / Geboorde Buispaal

 • Daar waar absoluut trillingsvrij gewerkt moet worden.
 • Er kan vrijwel direct na het aanbrengen worden voortgegaan met de bouw van de bovenliggende constructie.
 • In beperkte hoogte aan te brengen.
 • Onbeperkte paallengte door gebruikmaking van paalsegmenten echter de maximale paallengte wordt bepaald door de capaciteit van het inbrengmateriaal en de weerstand van de bodem.
 • Geschikt om trekbelasting op te nemen.
 • Toepasbaarheid bij grote variatie in de bodemgesteldheid.
 • Dit systeem kan goed in beperkte ruimten worden toegepast door het gebruik van paalsegmenten, die met lassen of schroefkoppelingen aan elkaar worden verbonden. De segmentlengten bedragen 1,0 á 12,0 m.
 • De aanwezigheid van erg slappe bodemlagen levert bij dit paaltype geen problemen op.

cd

 1. Een stalen buiselement, over het onderste traject voorzien van schroefbladen, wordt geplaatst op het maaiveld.De onderzijde van de buis is gesloten.
 2. De buis wordt door middel van een hydraulische boormotor ingedreven onder invloed van een boormoment en een axiale drukkracht. Er wordt geen grond verwijderd.
 3. Indien noodzakelijk kunnen vervolgsegmenten worden aangebracht totdat het gewenste paalpuntniveau wordt bereikt.
 4. Hierna kan de (kop)wapening worden aangebracht en kan de buis met betonmortel worden gevuld.
Stelling 10 tot 27 ton
Schoorstanden – voorover 4:1
Schoorstanden – achterover 3:1
Uitvoering in beperkte ruimten goed
Beperkte ruimte uitleg Werkhoogte minimaal 3,51 m. Machines zijn relatief klein 2,5x 6 m.
Geschikt voor trek ja
Geschikt voor uitvoering vanaf water ja
Paallengte Er kan met segmenten gewerkt worden die middels tromp / lassen of schroefkoppeingen verbonden worden. Lengte is daardoor slechts beperkt door de capaciteit van de stelling en de grondgesteldheid.
aanbreng methode borend
Grondverdringend ja
Trillingen geen trillingen
Geluidsniveau Beperkt 80 tot 85 dB(A)
Aanduiding øbuisdiameter/puntdiameter
Aandachtspunten Voor de schachtwrijving wordt de buis diameter aangehouden. De schachtwrijving wordt niet gereduceerd.
Paalklasse factoren
      Schachtwrijving – druk 0,006
      Schachtwrijving – trek 0,0045
      Paalpuntfactor 0,8
      Paalpuntfactor na 1-1-2017 0,56
      Factor voor dwarsdoorsnede S 1
      Beta afhankelijk van de verhouding tussen paalpunt en buisdiameter.
Lastzakkingsdiagram 1
Maximale belastingen rekenwaarde. max. Ca. 1500 kN. Letwel indicatiev belasting! Afhenkelijk van de situatie zijn soms hogere danwel lagere belastingen toelaatbaar.
Buis diameters 139, 168, 219, 273, 324 mm
Paalpunt diameter Volledig variabel aan de gevraagde gondgesteldheid en benodigde paaldraagvermogen. Normaal gesproken per 50 mm oplopend met een verhouding van ca. 1:2 (buis/paalpunt). Soms word t.b.v. De boorbaarheid gegoten punten gebruikt. Deze hebben zeer specifieke maten bijvoorbeeld 369 en 493 mm
Kop afwerking Wapening met beperkte lengte. Indien nodig t.b.v. Bijvoorbeeld trek is wapening over de volle lengte mogelijk.
Voordelen Geen trillingen anders dan machine beweging.
In delen aan te brengen waardoor dit paaltype in beperkte ruimte is aan te brengen.

afhankelijk van de buisdiameter en grondslag met relatief lichte machines uit te voeren.

 

Nadelen Beperkte indringing in zeer dichte zandpakketten. Optioneel uitvoeren met injectie van grout om indringing te vergemakkelijken.