Funderingstechniek Noord b.v. gebruikt U persoonsgegevens uitsluitend om met U te communiceren en om het mogelijk te maken u een offerte en indien van toepassing U een opdrachtbevestiging en een factuur te versturen.
Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om deze gegevens te beschermen, op verzoek kunt U inzage krijgen welke gegevens wij van U bewaren en deze aan te passen en/of laten verwijderen.