Trillingsarm

Trillingsarm houdt in dat de trilling veroorzaakt door het aanbrengen van de paal tot een minimum beperkt blijft. Dit gebeurt door met een heiblok in de paal te heien of middels een snelslag hamer op de paal te slaan

Trillingsvrij

Bij trillingsvrije systemen word de paal borend de grond ingedraaid. Hierbij komen geen trillingen vrij.

Hieronder staan de verschillende door ons gevoerde paaltypen weergegeven. Voor meer informatie klik op het logo.

De inwendig geheide stalen buispaal is een grondverdringende paal met een achterblijvende casing. De paal wordt inwendig heiend aangebracht. de paal is zeer geschikt voor beperkte ruimt en geschikt voor lichte tot aanzienlijk hoge belastingen.

De raketpaal is een op de kop geheide paal bestaande uit een stalen casing. Het heien geschied middels een snelslag hamer op lucht. en is zeer geschikt voor zeer beperkte ruimte en relatief lage belastingen.

De casingdraaipaal is een stalen paal met een schroefblad dat draaiend op diepte worden gebracht. De stalen casing blijft achter. Geschikt voor situaties in beperkte ruimte en als geluid een probleem is. Belastingen van licht tot middelzwaar zijn mogelijk.

De schroefinjectiepaal is een semigrondverdringende paal waarbij een buis met een schroefblad onder injectie van grout (cement en water) op diepte wordt geboord. De casing wordt omhult met grout waardoor deze een constructief onderdeel van de paal vormt. Een paalsysteem dat uitstekend geschikt is voor locaties waar geluid of beschikbare ruimte knelpunten vormen.

De CP paal© is een zeer speciale paal. als enige paal (ter wereld?) is deze paal elektrisch geïsoleerd van zijn omgeving. dit is met name van belang indien er bijvoorbeeld kathodische protectie of zwerfstromen ontstaan. Door het tpepassen van deze paal kunnen de constructie (die niet kathodisch beschermt is) en de omgeving (waar het potentiaal verscheil heerst) uit elkaar gehouden worden.

Naast bovenstaande producten leveren wij ook specialistisch maatwerk. In overleg met opdrachtgever en constructeur kunnen wij een passende oplossing bieden voor vrijwel iedere funderingsuitdaging. Hierbij valt te denken aan berliner wanden, schroefinjectieankers, pulspalen, funderingsherstel en vijzelwerk e.d. Ook de engineering kunnen wij hierbij voor u verzorgen.

De benodigde doorsnede van de paal wordt door een constructeur vastgesteld. Hierbij worden de constructieve eisen van de paal gecontroleerd.

Wij werken samen met Ingenieursbureau GrondGrip die deze controles voor ons uitvoert