CPpaal©

  • Deze gepatenteerde vinding van Funderingstechniek Noord en Innovatief Ingenieursbureau GrondGrip elimineert de lekstromen vanaf de kathodisch beschermde leidingen naar constructies
  • De diepte van de isolerende buis is variabel van enkele meters tot over de volledige lengte.
  • Kwaliteit wordt gewaarborgd door de materialen te leveren onder certificaten (beton en wapening) en wordt er tijdens de productie bijgehouden wat er gebeurt en de gebruikte hoeveelheden materiaal vastgelegd

Meer informatie is ook te vinden op www.cp-pile.nl

cp

  1. Boren van de casing tot op het bepaalde niveau.
  2. Plaatsen van de isolerende buis
  3. Vullen paal met grout (buiten de isolerende buis) en beton (in de buis)
  4. Terugwinnen casing.
  5. plaatsen van de wapening
Stelling 20 ton. Let op ook groutmenginstallatie en en opslag van cement en voldoende water benodigd.
Schoorstanden – voorover niet
Schoorstanden – achterover niet
Uitvoering in beperkte ruimten beperkt
Beperkte ruimte uitleg De doorn die gebruikt wordt is minimaal 5 m lang dit is dan ook de minimale werkhoogte die benodigd is. Machines zijn relatief klein vanaf 2,4 x 5,0 m.
Geschikt voor trek ja
Geschikt voor uitvoering vanaf water nee
Paallengte Er kan met een verlengde doorn gewerkt worden die (tijdelijk) gekoppeld wordt. Lengte is daardoor slechts beperkt door de capaciteit van de stelling en de grondgesteldheid en de maximale lengte van de doorn (ca 12 m)
aanbreng methode borend
Grondverdringend ja
Trillingen geen trillingen
Geluidsniveau Beperkt 80 tot 85 dB(A)
Aanduiding øpaaldiameter
Aandachtspunten De paaldiameter is gelijk aan de buis diameter. De zeer beperkte schroefblad heeft tot effect dat de paal plaatselijk iets groter word. Deze ruimte vult zich met grout maar wordt geotechnisch niet meegerekend.
Paalklasse factoren
      Schachtwrijving – druk 0,009
      Schachtwrijving – trek 0,009
      Paalpuntfactor 0,9
      Paalpuntfactor na 1-1-2017 0,63
      Factor voor dwarsdoorsnede S 1
      Beta 1
Lastzakkingsdiagram 1
Maximale belastingen rekenwaarde. Letwel indicatiev belasting! Afhenkelijk van de situatie zijn soms hogere danwel lagere belastingen toelaatbaar. NTB
Buis diameters NTB
Paalpunt diameter NTB
Kop afwerking Wapening met beperkte lengte. Indien nodig t.b.v. Bijvoorbeeld trek is wapening over de volle lengte mogelijk.
Voordelen Geen trillingen anders dan machine beweging.
Nadelen beperking lengte i.v.m. De lengte van de casing en capaciteit van de machine.