Raketpaal / Op de Kop Geheide Slanke Buispaal

 • Raketpalen worden gebruikt daar waar met heistellingen niet te komen is.
 • Voor kleine paalbelastingen (bijvoorbeeld voor een erkerfundatie).
 • Waar heitrillingen vermeden moeten worden.
 • Bij beperkte werkhoogte.
 • Geringe aan- en afvoerkosten.
 • De juiste paallengte is in het werk aan te passen.
 • Sterk concurrerend ten aanzien van ‘grondverbetering’.

bp

 1. Een stalen buis wordt geplaatst op het maaiveld. De buis is in het algemeen voorzien van een vastgelaste voetplaat.
 2. De buis wordt op diepte gebracht door heien. Er wordt gebruik  gemaakt van een op de bevenzijde van de paal geplaatste snelslaghamer op lucht. Bij een beperkte werkhoogte kan de buis in segmenten worden aangebracht, waarbij de verbinding in het algemeen wordt gelast.
 3. Bij het bereiken van het gewenste niveau wordt de wapening aangebracht.
 4. De buis wordt gevuld met betonmortel.
 5. De paal wordt afgewerkt.
Stelling 100 kg
Schoorstanden – voorover 4:1
Schoorstanden – achterover 3:1
Uitvoering in beperkte ruimten zeer goed
Beperkte ruimte uitleg Afhankelijk van de paaldiameter vanaf ca. 2,0 m werkhoogte. Machines zijn zeer klein en met de hand verplaatsbaar.
Geschikt voor trek ja, maar beperkt
Geschikt voor uitvoering vanaf water ja
Paallengte Er kan met segmenten gewerkt worden die middels tromp / lassen of schroefkoppeingen verbonden worden. Lengte is daardoor slechts beperkt door de capaciteit van de stelling en de grondgesteldheid.
Trillingen afhankelijk paaldiameter, heiblokgewicht, valhoogte en grondopbouw licht tot matig trillend
Geluidsniveau Beperkt 80 tot 90 dB(A)
Aanduiding øbuisdiameter/puntdiameter
Aandachtspunten De paalpuntdiameter wordt om de Beta factor zo laag mogelijk te houden niet meer dan 10 mm groter gehouden dan de buis diameter.
De schachtwrijving wordt gereduceerd indien de voetplaat veel oversteekt t.o.v. de buis
Paalklasse factoren
      Schachtwrijving – druk 0,01
      Schachtwrijving – trek 0,006
      Paalpuntfactor 1,0
      Paalpuntfactor na 1-1-2017 0,7
      Factor voor dwarsdoorsnede S 1
      Beta afhankelijk van de verhouding tussen paalpunt en buisdiameter.
Lastzakkingsdiagram 1
Maximale belastingen rekenwaarde. max. ca 180 kN. Sterk afhankelijk van grondslag en haalbare inheidiepte.
Buis diameters 114,3 en 133 mm
Paalpunt diameter Normaliter ca 10 mm groter dan de buis. In specifieke situaties is het mogelijk om een grotere paalvoet te gebruiken.
Kop afwerking Wapening met beperkte lengte. Indien nodig t.b.v. Bijvoorbeeld trek is wapening over de volle lengte mogelijk.
Voordelen Weinig trillingen en daardoor geschikt voor veel projecten in of nabij bestaande bebouwing.
In delen aan te brengen waardoor dit paaltype in beperkte ruimte is aan te brengen.

afhankelijk van de buisdiameter en grondslag met relatief lichte machines uit te voeren.

Vrijwel overal aan te brengen door zeer kleine heigereedschap.

Nadelen Beperkte draagvermogens door kleine diameters