Akkrum

Ten behoeve van een nieuwe brug te Akkrum zijn een aantal palen geboord vanaf het water.